قوانین اقتصاد افغانستان

طالبان: قوانین تجارت و اقتصاد افغانستان را ترتیب داده‌ایم

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گروه طالبان گفته که این گروه قوانین تجارت و اقتصاد افغانستان را ترتیب داده است.

وزارت صنعت و تجارت گروه طالبان در اعلامیه‌ی گفته که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست مردمی در ولایت هرات صحبت کرده است.

او گفته که رهبری گروه طالبان از آغاز پیروزی تلاش نموده تا کشور را از نگاه اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی سرپا نگه‌دارد که در حال حاضر تمام بودجه از عواید داخلی کشور تأمین می‌شود و مسایل اقتصادی و تجارت به روال عادی جریان دارد.

این طالب گفته که قوانین مختلف از جمله قوانین تجارتی و اقتصادی افغانستان با همکاری نخبه‌گان فکری، استادان دانشگاه‌ها ترتیب و بعد از بررسی عملی می‌گردد.

منبع: خبرگزاری جمهور