تماس با ما

نمایندگی ها

 کابل(سرای شهزاده)

آدرس سرای شهزاده منزل سوم غرفه شماره 7c کنار غضنفر بانگ

☎️ شماره تماس: 0093704181529

کابل (گولایی پل‌سرخ)

گولایی پل‌سرخ – مارکیت محب زاده – منزل دوم – دکان شماره ۲۴۶

☎️ شماره تماس:  0093789410612

☎️ شماره تماس: 0093702152614

هرات

مقـابل خـــراســـان مــارکیت کـریمیــار مارکیـت دوم – طبقــه همکف – پـلاک 6

☎️ شماره تماس: 0093790702490

مزار شریف

غرب روضه مبارکه – کوچه کفایت – مارکیت سادات زیر زمینی – دکان های 114 تا 120 – شرکت تجاری احسان انتظاری

☎️ شماره تماس: 0093797543800

سرپل

مرکز ولایت سرپل (شهر سرپل)، روبه روی دروازه وردی مسجد جامع گذر شاهان موبایل سلیمی

☎️ شماره تماس: 0093781932952

فراه

مارکیت صرافی – بلاک وسط – طبقه دوم دکان نمبر ۲۳۵

☎️ شماره تماس: 0093796791491

تماس با ما