موزه هرات

افزایش بی‌سابقه بازدید گردشگران خارجی از موزه هرات

مسوولان موزه هرات می‌گویند که در این اواخر بازدید گردشگران خارجی و داخلی از این موزه افزایش یافته است. بر بنیاد آمارها، در یک سال گذشته چهارده‌هزار گردشگر داخلی و خارجی از این موزه بازدید کرده‌اند.

ایزابلا کلادو گردشگر پرتغالی که برای بازدید از آثار و بازمانده‌های تاریخی افغانستان به موزه هرات آمده، بازمانده‌های تاریخی کشور را بی‌مانند می‌خواند. او پیش از آمدن به هرات از کابل و بامیان نیز دیدن کرده است.

ایزابلا کلادو گفت: این موزه یک تاریخ طبیعی است. ما در این اطراف تاریخ افغانستان را دیدیم. ما در آن بالا روی برج ها و راه‌روها قلعه  قدم زدیم. از وقت خود در اینجا زیاد لذت بردم.

موزه هرات با بیش از صد سال پیشینه تاریخی نزدیک به سه‌ هزار بازمانده تاریخی را در خود جا داده است. در حالی‌که بازدید گردشگران خارجی از این موزه افزایش یافته، اما بازدید زنان و دختران افغان از این موزه ممنوع است.

عبدالجبار نورزی مدیر موزه هرات گفت: موزه هرات در قلعه اختیارالدین واقع است. اکثر بازمانده‌های تاریخی در این موزه از دوره‌های حجر بیش از شش هزار سال پیش سامانی‌ها، غزنویان، تیموریان، سلجوقیان و دوره معاصر است.

عبدالقیوم وزیری فعال فرهنگی گفت: موزه هرات در زمان شاه امان‌الله خان بیش از صد سال پیش تاسیس شده است. این موزه سه هزار بازمانده تاریخی از دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده است. به گفته‌ی مسوول این موزه، در جریان دو سال گذشته پانصد بازمانده تاریخی از نزد مردم گردآوری و به این موزه انتقال داده شده‌اند.

منبع: طلوع نیوز