صادرت ایران و افغانستان

ارزش تجارت غیرنفتی افغانستان با ایران افزایش یافته‌ است

آمارهای تازه حکومت ایران نشان می‌دهند که ارزش صادرات کالاهای این کشور به افغانستان به بیش از یک ۱.۱ میلیارد دالر رسیده‌است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ارزش تجارت ایران با افغانستان به جز نفت در چهار ماه اول سال مالی این کشور به بیش از یک میلیارد دالر رسیده‌است. در یک گزارش فایننشال تریبیون ایران آمده است که اکنون میزان کل صادارات ایران ۱۵.۲ درصد افزایش یافته‌ و به ۲.۱۸ میلیارد دالر رسیده‌است.

بر بنیاد این آمارها، افغانستان چهارمین کشور بزرگ برای صادرات ایران است. اما درکل میزان صادرات کالاهای افغانستان به ایران به ۳.۸۲ میلیون دالر می‌رسد که کاهش ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع کشور گفته بود که ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است که به ارزش ۱.۹۸ملیارد دالر کالاها را به کشور صادر کرده‌است.

اتاق‌ تجارت و صنایع گفته‌است که درعین زمان حجم بازرگانی با پاکستان ۱.۲ میلیارد دالر و ۱ میلیارد دالر با چین بوده‌است. خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، دراین باره گفت:در حال حاضر ایران بزرگترین شریک بازرگانی ما است.

او افزود: ایران جایگاه پاکستان را گرفته‌است. بدین معنا که ما با ایران بیش از دو میلیارد دالر دادوستد داریم. واردات ما نسبت به صادرات ما بیشتر است و همچنان حمل و نقل از مسیر ایران خوب است. به گفتۀ اتاق‌ تجارت و صنایع، حجم بازرگانی افغانستان با تمام کشورها سال گذشته به ۷ میلیارد دارد رسیده‌است.

منبع: طلوع نیوز